Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Projekttof.dkTil forsiden af projekttof.dkLink til Region Syddanmark.dk


Samtykkeerklæring

De borgere, der inviteteres til projektet Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF), skal give deres samtykke, inden de kan udfylde spørgeskema og få en deres personlige sundhedsprofil.

Hvad giver jeg samtykke til?

Når du udfylder samtykkeerklæringen, samtykker du først og fremmest til, at du har modtaget skriftlig information om samtykkeerklæringen.

Du samtykker også til, at nogle af de sundhedsoplysninger, din egen læge har om dit helbred i din patientjournal, må videregives til en forskningsdatabase. 

Oplysningerne bruges til at identificere de borgere, der allerede er i et behandlingsforløb hos deres egen læge.

Derudover bruges oplysningerne også i forbindelse med projektets forskning. Oplysninger om dig behandles fortroligt, og dine data vil ikke kunne identificeres, når resutatet af undersøgelserne offentliggøres. 

Læs mere om projektets forskning.

Her fortæller Jens Søndergaard, forskningsleder ved Syddansk Universitet og praktiserende læge, mere om, hvad det betyder, når du giver dit samtykke.

Hvem kan se mine sundhedsoplysninger?

Projektet opbevarer oplysningerne i en forskningsdatabase, og de vil ikke blive delt med eller set af personer, som ikke er en del af projektets forskning.

Det betyder eksempelvis, at ansatte i din kommune ikke kan se de oplysninger, som opbevares i forskningsdatabasen.

Hvilke journaloplysninger videregives fra min egen læge?

De medarbejdere, som arbejder med projektets forskning, indhenter journaloplysninger om:

  • type-2 diabetes (sukkersyge)
  • KOL (rygerlunger)
  • hjertesygdom
  • forhøjet blodtryk eller
  • forhøjet kolesterol.

Det kan eksempelvis dreje sig om diagnoser (ICPC2-koder), medicin (ATC-koder), undersøgelsesresultater (laboratoriekoder) og kontakter til din egen læge (ydelseskoder).

Se de præcise journaloplysninger, som videregives til forskningsdatabasen (PDF).

Hvordan fjerner jeg mit samtykke?

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det betyder dog, at du udgår af projektet, og du vil ikke have adgang til din personlige sundhedsprofil. Det har ikke betydning for din adgang til behandling i øvrigt, at du trækker dit samtykke tilbage.

Du kan fjerne dit samtykke under "Brugeropsætning" på www.tof.sundhedsmappe.dk. Du finder "Brugeropsætning" oppe i højre hjørne.


Siden er sidst opdateret 7-8-2020
Koncern KommunikationTilgængelighedserklæring