Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Projekttof.dkTil forsiden af projekttof.dkLink til Region Syddanmark.dk


Hos lægen

Hvis din personlige sundhedsprofil indikerer, at du har en forøget risiko for at udvikle en livsstilssygdom, opfordrer vi dig til at få foretaget en helbredsundersøgelse. Du har to muligheder:

  • Når du modtager din sundhedsprofil, kan du markere, at du gerne vil ringes op af en medarbejder fra dit lægehus for at aftale tid til en helbredsundersøgelse
  • Du kan kontakte dit lægehus og aftale tid til en helbredsundersøgelse

Læs mere om sundhedsprofilen.

Helbredsundersøgelse

Helbredsundersøgelse hos lægen

Det vil være din egen læge eller en sygeplejerske, som laver helbredsundersøgelsen.

Lægen/sygeplejersken laver følgende undersøgelser:

  • tager en blodprøve. Blodprøven vil fortælle, om du er i risiko for at udvikle en hjertekarsygdom eller diabetes.
  • måler din højde og vægt
  • måler dit blodtryk 

Viser din personlige sundhedsprofil, at du er i risiko for at udvikle KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), laver lægen/sundhedsplejersken en lungefunktionsundersøgelse. Er du i risiko for at udvikle en hjertekarsygdom måles din EKG.

Forberedelse til helbredssamtalen

Efter helbredsundersøgelsen bliver du kontaktet af din læge/sygeplejerske pr. telefon. I gennemgår resultaterne fra helbredsundersøgelsen og aftaler, om du skal møde til en helbredssamtale.

Hvis du skal til helbredssamtale, opfordrer vi dig til at forberede dig til samtalen. Formålet med forberedelsen er at give dig mulighed for at reflektere over de udfordringer og muligheder, du ser i forhold til at skulle foretage en livsstilsændring.

Ønsker du at forberede dig til helbredssamtalen, sker det på tof.sundhedsmappe.dk. Vi opfordrer dig til at dele din forberedelse med din læge, da det vil give din læge et godt videns grundlag forud for samtalen.

Helbredssamtale

Formålet med helbredssamtalen er at afdække din motivation samt dine ønsker og prioriteringer i forhold til din egen sundhed. Har du forberedt dig til samtalen, vil den tage udgangspunkt i din forberedelse.

Som afslutning på helbredssamtalen lægges der op til at du og din læge i samarbejde sætter nogle mål for din livsstilsændring og lægger en plan for, hvordan du skal nå målet.


Siden er sidst opdateret 07-08-2020
Tværsektorielt samarbejdeTilgængelighedserklæring