Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Projekttof.dkTil forsiden af projekttof.dkLink til Region Syddanmark.dk


Forskning

Projektet Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) bygger videre på de erfaringer, der er gjort i Danmark med at forebygge sygdomme og på den forskning, der er udført andre steder i verden.

Man ved, at sundhedsvæsenet kan bidrage til at forebygge kroniske sygdomme blandt danskerne. Men der mangler viden om, hvordan sundhedsvæsenet bedst hjælper borgerne så tidligt og så godt som muligt. Det er grunden til, at TOF er blevet søsat.

Til projektet er knyttet forskere fra bl.a. Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Oslo Universitet. Forskerne har til opgave at evaluere projektet, og der gøres i den forbindelse brug af både spørgeskemaer, interview, observationsstudier og analyser på registerdata.

I første omgang skal evalueringen af det forberedende projekt vise om projektet opleves som gennemførtbart og revevant. Det undersøges bl.a., hvor mange og hvilke borgere, der vælger at deltage i projektet, samt hvordan forløbene hos den praktiserende læge og i kommunen fungerer for borgere såvel som medarbejderne i almen praksis og kommune. Det undersøges også, om it-understøttelsen fungerer efter hensigten. 

Senere afprøvninger vil have fokus på de ønskede effekter af indsatsen, herunder: 

Bedre sundhed

Det undersøges, om tegn på livsstilssygdomme som KOL, type-2 diabetes og hjerte-karsygdomme kan opdages tidligere ved at målrette den forebyggende indsats. Det undersøges også, om indsatsen kan medvirke til, at nedbringe den sociale ulighed i sundhed.

Økonomisk gevinst

Det koster samfundet mange milliarder kroner, at flere borgere i Danmark lever med én eller flere kroniske sygdomme.

Det undersøges, om sundhedsvæsenets samlede omkostninger bliver mindre, hvis tegn på livsstilssygdomme som KOL, type-2 diabetes og hjerte-karsygdomme opdages tidligere.

Stærkere samarbejde

Et mål for projektet er at forbedre samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne. Derfor undersøges det, hvordan samarbejdet mellem de to aktører forløber i projektperioden.

Læs mere om helbredssamtalen hos din læge.

Læs mere om den indledende telefonsamtale og sundhedssamtalen.


Siden er sidst opdateret 7-8-2020
Koncern KommunikationTilgængelighedserklæring