Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Projekttof.dkTil forsiden af projekttof.dkLink til Region Syddanmark.dk

Om projektet

I dag lever danskerne længere end tidligere generationer, men der er også flere danskere, som lever med én eller flere kroniske sygdomme som eksempelvis diabetes, KOL og hjerte-karsygdomme.

Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) arbejder på at finde frem til, hvordan man kan forebygge de sygdomme.

Her på siden kan du læse mere om projektet og de samarbejdspartnere, som står bag det.

Formål med Tidlig Opsporing og Forebyggelse

TOF handler om at gøre de borgere, som deltager i projektet, opmærksomme på deres sundhedstilstand og oplyse dem om, hvordan de kan ændre nogle af deres livsstilsvaner, hvis der er behov for det. I projektet bliver, de borgere der måtte have et behov, tilbudt et forløb hos enten deres kommune eller egen læge. Her kan borgeren få afklaring og støtte til evt. ændring af  livsstilsvaner til forebyggelse af livstilsygdomme.   

I projektet indsamles viden om, hvordan praktiserende læger og kommuner - i samarbejde med den enkelte borger - kan opdage mulige tegn på en livsstilssygdom tidligere og sætte ind med en forebyggende indsats, inden symptomerne udvikler sig til en kronisk sygdom. Denne viden skal danne grundlaget for bedre målrettede indsatser for borgerne hos lægen og i kommunen.

Det er håbet, at projektet på den lange bane kan nedbringe fremkomsten af livsstilssygdomme.
 

Samarbejde på tværs

Tidlig Opsporing og Forebyggelse er et forsknings- og samarbejdsprojekt mellem

  • 7 kommuner i Region Syddanmark
    • Haderslev, Kerteminde, Middelfart, Nyborg, Sønderborg, Varde og Aabenraa
  • Haderslev og Middelfart kommune deltager derudover i et mindre forberedende projekt.

De praktiserende læger i projektkommunerne


Siden er sidst opdateret 11-09-2019
Tværsektorielt samarbejdeTilgængelighedserklæring