Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Projekttof.dkTil forsiden af projekttof.dkLink til Region Syddanmark.dk

ForsidepilOm projektetpilFor fagfolk

For fagfolk

Find informationer om Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF), som er relevant for dig som læge eller sundhedsfaglig medarbejder i én af de deltagende kommuner.*
 

Evalueringsrapporter fra pilot2

Resultater af den kvantitative evaluering af pilot2, udarbejdet af FEA,SDU

 

Kvalitativ evaluering af TOF pilot2 - Oplevelser og vurderinger af forebyggelse af livsstilssygdomme, udarbejdet af SIF

Kvalitativ evaluering af Sundhedsmappen, udarbejdet af RUC


Evalueringsrapporter fra pilot1

Perspektiver på tidlig opsporing og forebyggelse

Resultater af den kvantitative evaluering

 

Forskningspublikationer vedr. resultater af pilot1

Larsen LB, Sonderlund AL, Sondergaard J, Thomsen JL, Halling A, Hvidt NC, Hvidt EA, Mønsted T, Pedersen LB, Roos EM, Pedersen PV, Thilsing T. 2018. Targeted prevention in primary care aimed at lifestyle-related diseases: a study protocol for a non-randomised pilot study. BMC Fam Pract. 2018 Jul 21;19(1):124. 

van Tunen JAC, Peat G, Bricca A, Larsen LB, Søndergaard J, Thilsing T, Roos EM, Thorlund JB. 2018. Association of osteoarthritis risk factors with knee and hip pain in a population-based sample of 29-59 year olds in Denmark: a cross-sectional analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2018 Aug 21;19(1):300

Hvidt EA, Søgaard GI, Søndergaard J, Larsen LB, Thilsing T. 2018. Perspektiver på samarbejdet mellem almen praksis og kommune om sundhedsfremme og forebyggelse: en kvalitativ undersøgelse. Rapport.

Mønsted T, Hertzum M, Søndergaard J. 2017. Maneuvering a pilot implementation to align agendas across sectors. 6th International Workshop on Infrastructures for Healthcare: Infrastructures for governance, quality improvement and service efficiency.

 

Larsen LB, Sondergaard J, Thomsen JL, Halling A, Sønderlund AL, Christensen JR, m.fl. Digital Recruitment and Acceptance of a Stepwise Model to Prevent Chronic Disease in the Danish Primary Care Sector: Cross-Sectional Study. J Med Internet Res. 2019;21:e11658.

Larsen LB, Sondergaard J, Thomsen JL, Halling A, Sønderlund AL, Christensen JR, m.fl. Step-wise approach to prevention of chronic diseases in the Danish primary care sector with the use of a personal digital health profile and targeted follow-up – an assessment of attendance. BMC Public Health. 2019;19:1092.

 

Mønsted T. 2018. Achieving veracity: A study of the development and use of an information system for data analysis in preventive healthcare. Health Informatics Journal. 1 –9

 

Dokumenter til både de praktiserende læger og de sundhedsfaglige i kommunerne

Borgerinvitation (PDF)

Pilotprojektbeskrivelse (PDF)

Dokumenter til de praktiserende læger

Vejledning til praksissundhedsmappe

Arbejdsflow i Almen Praksis (PDF)

Oversigt over konkrete opgaver og honorering i Almen Praksis (PDF)

Ofte stillede spørgsmål (PDF)

Vilkårsbeskrivelse - Aftaler mellem TOF og PLO Syd (PDF)

§ 2 aftale vedr. deltagelse i pilot 2 (PDF)

Information vedr. den forskningsmæssige evaluering i Almen Praksis (PDF)

Dokumenter til de sundhedsfaglige medarbejdere i kommunerne

Arbejdsflow i kommunen (PDF)

Retningslinjer for kommunernes indledende telefonsamtale med TOF-borgere (PDF)

Retningslinjer for kommunernes sundhedssamtale med TOF-borgere (PDF)

 


Siden er sidst opdateret 20-5-2020